หน้าแรก

ตรวจสอบค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ
ประจำเดือน ............

หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นหอพักในการดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สร้างขึ้นเพื่อเปิดรับนักศึกษาหญิง
โดยมีด้วยกันทั้งหมด 3 หอพัก แบ่งเป็น

หอพักนักศึกษาในกำกับฯ 1,2

หอพักนักศึกษาในกำกับฯ 3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษา ( 21/04/2554 )  

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จองหอพัก และ หมายเลขห้องพัก

-ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2554 (สำหรับนักศึกษาทุกคน)

- รายละเอียดการเข้าหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554

-ประกาศกำหนดการ วันเปิดหอพักประจำปีการศึกษา 2554 และ ประกาศเพิ่มเติม สำนักงานหอพัก

 

ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษาในกำกับ
ที่อยู่ : สำนักงานหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1,2, และ 3 --80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
หมายเลขโทรศัพท์ : สำนักงานหอพักนักศึกษาในกำกับฯ 1,2 = 076-248-006 ถึง 20 , สำนักงานหอพักนักศึกษาในกำกับ 3 = 076-361-501
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.30 น.