Admin Login
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 


 
  จำนวนผู้เข้าชม 34757 คน
   เริ่มนับ : 05-08-2552
 
 
 

ติดตามเราได้ที่
Line Group : รับสมัครนศ.PSUPhuketรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561  22 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีพิเศษ (โควตา) คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีพิเศษ (โควตา) คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561  22 ก.พ. 2561

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2561    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ประจำปีการศึกษา 2561  20 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561  19 ก.พ. 2561

โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561   โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ภายใต้โครงการ PSU  Smart  Students  for  ASEAN   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   ประจำปีการศึกษา  2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ภายใต้โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561  6 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561  6 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2561  5 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561  1 ก.พ. 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561   ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2561

ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561   ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561  31 ม.ค. 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561   ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2561

เอกสารประชาสัมพันธ์   เอกสารประชาสัมพันธ์  31 ม.ค. 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561   ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.พ. 2561


การเทียบวุฒิการศึกษา ของนักเรียนที่จบจากต่างประเทศการเทียบวุฒิการศึกษา ของนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ  25 ธ.ค. 2560

 
 
 
   PHUKET WEB LINKS    OTHER WEB LINKS
งานรับนักศึกษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6050, 6051    โทรสาร 0-7627-6029