Admin Login
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 


 
  จำนวนผู้เข้าชม 51655 คน
   เริ่มนับ : 05-08-2552
 
 
 

ติดตามเราได้ที่
Line Group : รับสมัครนศ.PSUPhuketโครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018   โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018  20 มี.ค. 2561

 โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018     โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018   20 มี.ค. 2561

โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018 (3)   โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018 (3)  20 มี.ค. 2561

โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018  (4)   โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018 (4)  20 มี.ค. 2561

ประกาศรับสมัคร โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561   ประกาศรับสมัคร โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561  5 ก.ค. 2561

โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018 (5)   โครงการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 / Admission for Overseas High-School Graduates for the Academic Year 2018 (5)  20 มี.ค. 2561


กำหนดการสอบสัมภาษณ์  รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561  5 ก.ค. 2561

การเทียบวุฒิการศึกษา ของนักเรียนที่จบจากต่างประเทศการเทียบวุฒิการศึกษา ของนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ  25 ธ.ค. 2560

 
 
 
   PHUKET WEB LINKS    OTHER WEB LINKS
งานรับนักศึกษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6050, 6051    โทรสาร 0-7627-6029