Admin Login

 
 
  หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
 


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 


วิธีรับนักศึกษา
 
  ข้อมูลที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
  คู่มือการศึกษา

     ปริญญาตรี

     ปริญญาโท
  แบบฟอร์ม
  เทียบวุฒิการศึกษา
  แนะนำมหาวิทยาลัย
  ผู้จัดการข้อมูล / อัพเดทข้อมูล


 
  จำนวนผู้เข้าชม 17852 คน
   เริ่มนับ : 05-08-2552
 
 
ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   18 ก.ย. 2560


 
 
   PHUKET WEB LINKS    OTHER WEB LINKS
งานรับนักศึกษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6050, 6051    โทรสาร 0-7627-6029