Site search
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาปัจจุบัน
อาจารย์/บุคลากร
คณะ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Phuket Community College

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Faculty of Technology and Environment

คณะวิเทศศึกษา
Faculty of International Studies

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
Faculty of Hospitality and Tourism

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน

วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต
International College of Arts and Sciences Phuket (ICASP)

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /data/htdocs/web52/index.php on line 163

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /data/htdocs/web52/index.php on line 205
จำนวนผู้เข้าชม
 วันนี้ 0คน
 เดือนนี้ 0คน
 ปีนี้ 0คน
 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2556
 
psupic2014

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์

 
 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์  
Admin Login
Username :
Password :
 
พบอธิการบดี
สายตรงรองอธิการบดี
PSU WIFI
ตรวจสอบจดหมายและพัสดุสำหรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศบุคลากร
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
LMS@phuket
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน
ระบบตรวจสอบและนำส่งเอกสารสัญญา E-studentloan
Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Disaster Management
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบสำรวจ
ค้นหาจดหมาย/EMS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ E-Meeting
ระบบประเมินการเรียนการสอน(Evaluation System)
WMO
Other Area
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
  Wireless area
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
  เข้าใช้งานเว็บเมล์นักศึกษา
  สมัครเปิดใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่านเว็บเมล์
  เข้าใช้งานเว็บเมล์บุคลากร
 
หอพักนักศึกษา
 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หอ ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง 1 และหอพักนักศึกษาหญิง 2


มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์การจัดที่พักให้นักศึกษาดังต่อไปนี้

  1. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน


  2. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาเศรษฐกิจ นักศึกษาที่มีร่างกายทุพลภาพและ/หรือมีโรคประจำตัวที่แพทย์รับรองว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทาง


  3. คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาประธานรชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย


  4. นักศึกษาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หากมีที่พักว่างจะให้นักศึกษานอกเหนือจากทมีอยู่ข้างต้น มีสิทธิจับสลากเข้าพักตามจำนวนที่พักว่างที่มีอยู่


ติดต่อ       หอพักนักศึกษาชาย โทร.076-276061 (เบอร์ภายใน 6061)
     หอพักนักศึกษาหญิง โทร.076-361500 (เบอร์ภายใน 1500)


รายละเอียดเพิ่มเติม :       หอพักชาย   www.phuket.psu.ac.th/dormitory
                       หอพักนักศึกษาในกำกับ   www.phuket.psu.ac.th/dormitory1-2-3


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002
Comments? Contact us.