ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศ การรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาราชการ

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on APRIL 7, 2021) for FTE and FHT students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on March 15, 2021) for FHT students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on February 16, 2021) for FIS students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on February 9, 2021) for EMT FHT FIS CoC students.

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563 / Request for Graduation Online For Students Who will graduate in semester 2/2020

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 63 คน
  สถิติเดือนนี้ 1202 คน
  สถิติปีนี้ 1565 คน
  สถิติทั้งหมด 1565 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552