ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   การขอรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   มาตรกาารแก้ไขปัญหาการส่่งระดับคะแนนล่าช้า

   แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2021 (announced on September 30, 2022) for FTH FHT and CoC students

   Request for Graduation Online For Students Who will graduate in semester 1/2022

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565

   ประกาศ นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565 ให้ดำเนินการ

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2021 (announced on September 9, 2022) for FHT students

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • อาทิตย์ ที่ 02 ตุลาคม 2565

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 4 คน
  สถิติเดือนนี้ 30 คน
  สถิติปีนี้ 7349 คน
  สถิติทั้งหมด 7349 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552