แจ้งเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ โดยเข้าใช้งานที่ https://www.phuket.psu.ac.th/registrar-psupkt/


คลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์ใหม่ของงานทะเบียนและประมวลผล หรือ รอสักครู่เพื่อให้ระบบนำไปสู่เว็บไซต์ใหม่ของงานทะเบียนและประมวลผล