ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศ การรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ : แนวทางการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)

   ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 : Academic Calendar year 2020

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on January 25, 2021) for COE FHT FIS students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on January 15, 2021) for COE FTE FHT CoC students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on January 11, 2021) for MBA & ESSAND students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on December 22, 2020) for FHT students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on November 30, 2020) for FIS students.

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • อังคาร ที่ 26 มกราคม. 2564

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 77 คน
  สถิติเดือนนี้ 1389 คน
  สถิติปีนี้ 1389 คน
  สถิติทั้งหมด 5899 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552