ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PSU English Test ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (รหัส 59)

   กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวตารางเรียน/ตารางสอบ

   ตารางเรียนรายวิชา 950-101 New Consciousness และ 950-102 Happy and Peaceful Life

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) สำหรับนักศึกษา FHT CoC

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562) สำหรับนักศึกษา FHT FTE

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2562) สำหรับนักศึกษา FHT CoC

   Schedule for Graduation via Website For students who will graduate in semester 1/2019 Between 16th September 2019 to 30th September 2019

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่า จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 62 คน
  สถิติเดือนนี้ 1084 คน
  สถิติปีนี้ 32349 คน
  สถิติทั้งหมด 109791 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552