ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   มาตรกาารแก้ไขปัญหาการส่่งระดับคะแนนล่าช้า

   แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2021 (announced on June 28, 2022) for FHT and CoC students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2021 (announced on June 21, 2022) for COE FTE FHT CoC students.

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

   ประกาศ นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 3/2564 ให้ดำเนินการดังนี้

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2021 (announced on May 17, 2022) for FTE FHT students.

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • อาทิตย์ ที่ 03 กรกฎาคม 2565

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 3 คน
  สถิติเดือนนี้ 99 คน
  สถิติปีนี้ 3613 คน
  สถิติทั้งหมด 3613 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552