ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   Transcript/Certificate Online PSU PHUKET : ขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์

   ประกาศ การรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาราชการ

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   มาตรกาารแก้ไขปัญหาการส่่งระดับคะแนนล่าช้า

   แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2021 (announced on January 21, 2022) for FTE FHT and CoC students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2021 (announced on January 21, 2022) for COE and FIS students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on September 23, 2021) for FHT students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on September 10, 2021) for FHT students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on August 23, 2021) for FHT students.

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • อาทิตย์ ที่ 23 มกราคม. 2565

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 15 คน
  สถิติเดือนนี้ 24 คน
  สถิติปีนี้ 24 คน
  สถิติทั้งหมด 24 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552