ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   Guidelines for Teaching, Learning, Assessment, and Evaluation During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic Situation for Semester 1/2021 (Issue 3)

   แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 3)

   แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

   ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามนโนยาบรัฐบาล ภาคการศึกษาที่ 1/2564

   Guidelines for Teaching, Learning, Assessment, and Evaluation Management During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic Situation for Semester 1/2021(Issue 2)

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   มาตรกาารแก้ไขปัญหาการส่่งระดับคะแนนล่าช้า

   แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on September 23, 2021) for FHT students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on September 10, 2021) for FHT students.

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาค 1/2564 / Request for Graduation Online semester 1/2021

   ประกาศ นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2564 ให้ดำเนินการดังนี้ Announcement for all students who will graduate in semester 1/2021, proceed as follows

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on August 23, 2021) for FHT students.

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • ศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 10 คน
  สถิติเดือนนี้ 335 คน
  สถิติปีนี้ 335 คน
  สถิติทั้งหมด 335 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552