ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   Guidelines for Teaching, Learning, Assessment, and Evaluation Management During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic Situation for Semester 1/2021

   แนวทางจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

   ประกาศ การรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาราชการ

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   มาตรกาารแก้ไขปัญหาการส่่งระดับคะแนนล่าช้า

   แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on July 21, 2021) for COE FTE FHT FIS and CoC students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on June 30, 2021) for FTE FHT and CoC students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on June 21, 2021) for COE FTE FHT FIS and CoC students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on June 14, 2021) for FHT students.

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2020 (announced on June 14, 2021) for FTE FHT FIS and CoC students.

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 34 คน
  สถิติเดือนนี้ 1992 คน
  สถิติปีนี้ 9556 คน
  สถิติทั้งหมด 9556 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552