ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2560) สำหรับนักศึกษา COE FTE FHT FIS

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2560) สำหรับนักศึกษา MBA COE FTE FHT

   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2560) สำหรับนักศึกษา FTE FHT

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560) สำหรับนักศึกษา FTE FHT FIS

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 3 คน
  สถิติวันนี้ 36 คน
  สถิติเดือนนี้ 1439 คน
  สถิติปีนี้ 22952 คน
  สถิติทั้งหมด 22952 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552