ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   Urgent Announcement!! Students who will graduate in Semester 1/2018.

   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561 : 5 ก.พ. 2562 วันสุดท้ายสำหรับการยื่นผลคะแนน TOEIC และ/หรือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

   ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 : Registration Procedures in the Second Semester of the Academic Year 2018

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวลงทะเบียน

   ตารางเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป เทอม 2/2561 (Study Schedule of General Education Subject)

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   กำหนดการแก้สัญลักษณ์ I การขอเทียบโอนรายวิชา และการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Urgent Announcement!! Students who will graduate in Semester 1/2018.

   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561 : 5 ก.พ. 2562 วันสุดท้ายสำหรับการยื่นผลคะแนน TOEIC และ/หรือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561) สำหรับนักศึกษา MBA FHT FIS

   Schedule for Graduation via Website For students who will graduate in semester 2 - 3/2018 Between 14th January 2019 to 31st January 2019

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2561 และ 3/2561 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • อาทิตย์ ที่ 20 มกราคม. 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 87 คน
  สถิติเดือนนี้ 3004 คน
  สถิติปีนี้ 3004 คน
  สถิติทั้งหมด 80446 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552