ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

   กำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่1/2560 เฉพาะนักศึกษา IBC/CNS รหัส 57

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ ค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารทางการศึกษา

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   กำหนดการยื่นคำร้องแก้สัญลักษณ์ I, การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่และการเทียบโอน/รับโอน/เทียบเท่ารายวิชา ประจำภาคฤดูร้อน/2559และภาคการศึกษาที่ 3/2559 สำหรับคณะการบริการและการท่องเที่ยว

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560) สำหรับนักศึกษา COE

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560) สำหรับนักศึกษา FHT

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560) สำหรับนักศึกษา TE FHT FIS

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560) สำหรับนักศึกษา TE FHT FIS

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560) สำหรับนักศึกษา TE FHT FIS

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 42 คน
  สถิติเดือนนี้ 3786 คน
  สถิติปีนี้ 9115 คน
  สถิติทั้งหมด 9115 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552