ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณะวิเทศศึกษา)

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PSU English Test ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 (รหัส 61)

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวลงทะเบียน

   ตารางเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป เทอม 2/2561 (Study Schedule of General Education Subject)

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement The name list for students who graduated in Academic Year 2018 (Announced on 13 March 2019) For FHT Student

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562) สำหรับนักศึกษา FHT

   Schedule for Graduation via Website For FIS students who will graduate in semester 1/2019 Between 13th March 2019 to 31st March 2019

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

   Announcement The name list for students who graduated in Academic Year 2018 (Announced on 28 February 2019) For FHT FIS Student

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 37 คน
  สถิติเดือนนี้ 2676 คน
  สถิติปีนี้ 11042 คน
  สถิติทั้งหมด 88484 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552