ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   นักศึกษาที่มีรายชื่อไปนี้ ให้มาดำเนินการรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษาที่ห้องทะเบียน ด่วนค่ะ

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ ค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารทางการศึกษา

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   กำหนดการยื่นคำร้องแก้สัญลักษณ์ I, การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่และการเทียบโอน/รับโอน/เทียบเท่ารายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) สำหรับนักศึกษา COE TE

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) สำหรับนักศึกษา FHT TE

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560) สำหรับนักศึกษา FHT TE

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559) สำหรับนักศึกษา FHT

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2559) สำหรับนักศึกษา FHT

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์. 2560

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 13 คน
  สถิติเดือนนี้ 2522 คน
  สถิติปีนี้ 6542 คน
  สถิติทั้งหมด 29796 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552