ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวตารางเรียน/ตารางสอบ

   แผนการเรียน รายวิชา รายวิชา 980-023 ม.อ.อาสา (PSU Volunteer) ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่า จะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561) สำหรับนักศึกษา ป.โท TE และ CoC

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561) สำหรับนักศึกษา TE และ FHT

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561) สำหรับนักศึกษา CoC FIS

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 2 คน
  สถิติเดือนนี้ 1365 คน
  สถิติปีนี้ 43470 คน
  สถิติทั้งหมด 71941 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552