ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

   ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศีึกษาที่ 3/2560

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561) สำหรับนักศึกษา MBA FHT FIS CoC

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561) สำหรับนักศึกษา FHT

   ประกาศ นักศึกษาทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 และ 3/2560 ให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการดังนี้

   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขออนุมัติปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561) สำหรับนักศึกษา FHT

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 6 คน
  สถิติเดือนนี้ 2852 คน
  สถิติปีนี้ 24337 คน
  สถิติทั้งหมด 52808 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552