ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ในวันและเวลาราชการ

   ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   กำหนดการแก้สัญลักษณ์ I, การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ และการขอเทียบโอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) สำหรับนักศึกษา COE FTE FHT FIS

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) สำหรับนักศึกษา FHT FIS

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560) สำหรับนักศึกษา FHT

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) สำหรับนักศึกษา FHT

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2560) สำหรับนักศึกษา COE FTE FHT FIS

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์. 2561

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 11 คน
  สถิติเดือนนี้ 2474 คน
  สถิติปีนี้ 6453 คน
  สถิติทั้งหมด 34924 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552