ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PSU English Test ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PSU English Test ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (FHT, FIS, CoCและCoE) นักศึกษารหัส 58-59
       
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PSU English Test ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (FIS) นักศึกษารหัส 58
       
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PSU English Test ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (FTE, FHTและCoC) นักศึกษารหัส 58
       
     กำหนดการสอบ PSU English Test (7 ก.พ. 61)
       
     กำหนดการสอบ PSU English Test (14 ก.พ. 61)
       
     กำหนดการสอบ PSU English Test (21 ก.พ. 61)
       
 

วันที่ : 18 ม.ค. 2561
เวลา : 11:16:53
ผู้ประกาศข่าว : เสาวลักษณ์ อาจเอี่ยม