ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  คณะการบริการและการท่องเที่ยว -แนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในกรณีนักศึกษาย้ายคณะ/สาขา หรือสอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่     

  คณะการบริการและการท่องเที่ยว -แนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในกรณีนักศึกษาย้ายคณะ/สาขา หรือสอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่     

  คณะการบริการและการท่องเที่ยว-รหัส54-58     

  คณะการบริการและการท่องเที่ยว-รหัส59 เป็นต้นไป     

  คณะวิเทศศึกษา -แนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในกรณีนักศึกษาย้ายคณะ/สาขา หรือสอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่     

  คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ),จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ), ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)     

  คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)     

  คณะวิเทศศึกษา สาขาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)     

  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2561 เป็นต้นไป(เพิ่มเติม)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2561 เป็นต้นไป     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 เป็นต้นไป(เพิ่มเติม)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 เป็นต้นไป     

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(ภาคฤดูร้อน)-สำหรับนักศึกษารหัส 50-56     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระบดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรร่วมระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต     เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 40 คน
  สถิติเดือนนี้ 2679 คน
  สถิติปีนี้ 11045 คน
  สถิติทั้งหมด 88487 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552