ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย     

  ประกาศ:แนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าในกรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชา หรือสอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (คณะวิเทศศึกษา)     

  ประกาศ:แนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าในกรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชา หรือสอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิเทศศึกษา สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระบดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรร่วมระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิเทศศึกษา เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป     

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภูเก็ต     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาโท)-หลักสูตรการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นักศึกษาต่างชาติ)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะวิเทศศึกษา สาขาวิเทศศึกษา(หลักสูตรใหม่)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะการบริการและการท่องเที่ยว-ปรับปรุงสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 เป็นต้นไป     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ภาคฤดูร้อน)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(ภาคฤดูร้อน)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะการบริการและการท่องเที่ยว(ภาคฤดูร้อน)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะการบริการและการท่องเที่ยวรหัส 51-53     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะวิเทศศึกษา     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาโท)-หลักสูตรการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นักศึกษาไทย)     

  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาโท)-หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม     เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 6 คน
  สถิติเดือนนี้ 2852 คน
  สถิติปีนี้ 24337 คน
  สถิติทั้งหมด 52808 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552