ข้อมูลสารสนเทศ

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (จำแนกชั้นปี)     

   ข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557     

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (จำแนกชั้นปี)     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555   

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555   

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554   

  สถิติจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต   

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554   

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554   

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554   

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554   

  สรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาของคณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554))     

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553   

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาค 2 ปีการศึกษา 2553   

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาค 2 ปีการศึกษา 2553   

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพฯ(ระดับปริญญาตรี) ภาค 2 ปีการศึกษา 2553   

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาร่วมเรียน(ระดับปริญญาตรี) ภาค 2 ปีการศึกษา 2553   

  สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ ของวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2553   เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 219 คน
  สถิติเดือนนี้ 3577 คน
  สถิติปีนี้ 28963 คน
  สถิติทั้งหมด 57434 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552